į pradžią en no
samael samael samael samael samael samael